راهنمای خرید

  1. کاربر سفارش خود را در وبسایت ثبت و مبلغ سفارش را به‌صورت آنلاین یا از طریق واریز به یکی از حساب‌های مشخص شده در مرکز پرداخت نماید.
  2. پرداخت پیش فاکتور توسط مشتری به معنی تایید فاکتور و انجام شدن سفارش است. در صورت عدم پرداخت هزینه اعلام شده پروژه لغو شده بحساب می آید.